ચંદ્રવંશી

See more by Yuvrajsinh Jadav

Available at Select Retailers

About the author

Yuvrajsinh Jadav

નમસ્કાર મિત્રો! હું યુવરાજસિંહ જાદવ આજે આપની સમક્ષ મારી નવલકથા ‘ચંદ્રવંશી’ લઈને આવ્યો છું. હું ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાનો રેહવાસી છું. લેખન એ મારા જીવનનું અભિન્ન અંગ છે. તે હું સ્વીકારું છું અને હંમેશા સ્વીકારતો રહીશ.