Fata de sub portocalii sălbatici

See more by Mirela Rusu

Available at Select Retailers

About the author

Mirela Rusu

Autoarea a fost angajat civil al Organizației Națiunilor Unite, cu statut de funcționar internațional, în cadrul Misiunii ONU de menținere a păcii din Kosovo și în cadrul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, cu sediul la Haga.