ضدّ نور

See more by Iman Fani

Available at Select Retailers

About the author

Iman Fani

ایمان فانی

دانش آموخته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
 متخصص رادیولوژی تشخیصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و

دانش آموخته سینما از مدرسه فیلمسازی سیدنی است

ایمان فانی از سال ۱۳۹۴ به ترجمه اولیس جیمز جویس (پیوند ادبیات و تکنیک تداعی افکار دکتر زیگموند فروید) و از سال ۱۳۹۵ به ترجمه و دوبله ویدیوهای مدرسه زندگی آلن دوباتن مشغول است.