Universum är intelligent. Själen finns. Quantum mysterier, multiverse, quantum entanglement, synchronicity. Utöver materialitet, för en andlig syn på kosmos.

See more by Hjalmar Lagerkvist

Available at Select Retailers