Ogledi o starom Egiptu

See more by Tamara Babic

Available at Select Retailers

About the author

Tamara Babic

Autorka je rođena u Beogradu (1986.). Na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu odbranila master rad 2010. godine nakon završenih osnovnih studija. Za sada objavila jednu stručnu monografiju (“Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva“, 2014.). Izvršna je urednica časopisa za društvene nauke, kulturu i umetnost CASCA.