Ο ΦΥΛΑΚΑΣ

Available at Select Retailers

About the author

Ηλίας Φέκκας

ΟΝΟΜΑ: ΗΛΙΑΣ ΦΕΚΚΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝ: 1976, ΑΘΗΝΑ

E-mail: aeshulos@hotmail.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ: α) 1995-1999  Φιλολογία Αθηνών, κατεύθυνση Γλωσσολογία.

                      β) πτυχίο στο τμήμα Ευρωπαϊκός Πολιτισμός του ΕΑΠ.