Danas nam je divan dan

Available at Select Retailers

About the author

Nataša Ċeċez-Sekuliċ

Nataša Ćećez-Sekulić rođena je 1976. godine u Beogradu.

Od 2011. godine živi sa porodicom u Kanadi.

Ovo je njena prva knjiga.