La Perla de la Noche

See more by Yolanda Salvador

Available at Select Retailers

About the author

Yolanda Salvador

Aquest es el treball de fi de carrera al grau superior en disseny que vaig realitzar a         l´escola Llotja, amb la col.laboració de Sandra Salvador en la idea i redacció de gran part del conte.