שמשתרע E לעולם של הבנה תרופה נגד שנאה נגד מוסלמים, נוצרים ואנשים בכל מקום

See more by Monday Ogwuojo Ogbe

Available at Select Retailers

About the author

Monday Ogwuojo Ogbe

Monday Ogbe is a Christian Entrepreneur with a passion for God. He recounts his encounter with the creator in this book.

Monday Ogbe is the founder of otakada.org