Vua là Phật, Phật là vua

See more by Thích Như Điển

Available at Select Retailers

About the author

Thích Như Điển

Hòa Thượng: Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. Thế danh: Lê Cường, Đạo hiệu: Thích Như Điển, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949 tại xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tốt nghiệp Cử nhân giáo dục và Cao học Phật giáo tại Nhật Bản.
Tháng 4 năm 1978, Hòa thượng thành lập Niệm Phật Đường Viên Giác tại Hannover. Từ đó đến nay Hòa Thượng đã quy y cho hơn 7.000 người Việt Nam trở thành Phật Tử và hằng trăm người Đức cũng đã tìm đến với Đạo Phật. Tính cho đến hôm nay Hòa Thượng có 40 đệ tử xuất gia, trong đó có nhiều người đã tốt nghiệp Cử Nhân, Cao Học, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ tại các Đại Học danh tiếng ở Âu, Á và Mỹ châu. Hòa Thượng cũng là người sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức từ năm 1978, 1979.
Ngoài Việt ngữ, Hòa Thượng còn thông thạo Hán văn, tiếng Phổ Thông Trung quốc, Nhật ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ và Đức ngữ.
Suốt từ năm 1974 đến nay Hòa Thượng đã sáng tác hơn 60 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán và Đức ngữ. Công tác biên soạn và dịch thuật chưa ngừng tại đây vì sắp tới Hòa Thượng vẫn còn tiếp tục dùng nhiều thời gian hơn việc nầy.
Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu:
1. Truyện cổ Việt Nam 1 & 2,Nhật ngữ,1974-1975
2. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trước và sau năm 1975,Việt & Đức ngữ 1982
3. Cuộc đời người Tăng Sĩ, Việt & Đức ngữ 1983
4. Lễ nhạc Phật Giáo,Việt & Đức ngữ 1984
5. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo,Việt & Đức ngữ 1985
6. Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt Nam tại ngoại quốc, Việt & Đức ngữ 1986
7. Nghiên cứu giáo đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy I, II, III dịch từ Nhật ngữ ra Việt & Đức ngữ 1990, 1991, 1992
8. Phật Giáo và Con Người. Việt & Đức ngữ,1996
9. Sống và Chết theo quan niệm của Phật Giáo. Việt & Đức ngữ,1998
10. Phật thuyết Bồ Tát hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, dịch từ Hán văn ra Việt ngữ ,2001
11. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì dịch từ Hán văn ra Việt ngữ, 2002
12. Bổn Sự Kinh, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2003
13. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004
14. Đại Đường Tây Vức Ký, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004
15. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
Quý vị có thể liên lạc với Hòa Thượng Thích Như Điển hoặc truy cập website của chùa Viên Giác qua địa chỉ như sau:
Chùa Viên Giác
Karlsruherstr. 6
30519 Hannover - GERMANY
Tel. 0511 / 879630 - Fax 0511 / 8790963
Homepage: https:/viengiac.de
E-mail: info@viengiac.de