Общ Окултен Клас - част 2

Available at Select Retailers

About the author

Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

"Ако говоря от себе си, нищо не съм, но чрез Мене говори цялото небе. Моето Слово е жив Живот, но ви трябва време да го проучите и да се слеете с него. Моето Слово е силно като кръвта на Бога. Моето Слово освобождава ученика от смъртта. Моето Слово е Извор и неговият корен е в Бога. Аз не говоря от себе си, а от Него. Моето Слово е преживяло Бога."