Min röst

See more by Anders Ekberg

Available at Select Retailers

About the author

Anders Ekberg

Anders Ekberg bor sedan mer än 50 år i Växjö, han kommer från Stockholm. Han har ett flertal akademiska examina, bl.a. litteraturvetenskap, ekonomisk historia, konstvetenskap och historia samt även sjökaptensexamen. Hans stora intressen är litteratur, konst samt squash.

Delar av hans romaren och noveller har sin grund i ett brett yrkesliv som anställd chef i privat och offentlig verksamhet, eget företagande samt flera år till sjöss. Han har haft skilda roller i ett 30-tal styrelser och nämnder. Övrigt får skyllas på hans rika fantasi och uppfinningsrikedom.