பல்வேறு நில அளவுகளில் தெற்கு நோக்கிய 2BHK வீட்டுத் திட்டங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி தமிழில். (Various Land Sizes of South Facing 2BHK House Plans As Per Vastu Shastra in Tamil.)

See more by A S SETHU PATHI

Available at Select Retailers

About the author

A S SETHU PATHI

My name Engineer AS SETHUPATHI from Anthiyur, Erode district, Tamilnadu, India. I studied BE Civil Engineering (2013) and M tech Structural Engineering (2015).My college name Hindustan University, Located in Chennai. Presently working in Construction Company at Bangalore, name KLSR urban properties private limited. I having 3 years of experience in the construction field. I learned Vastu Shastra by myself. I know to make House plans as per Vastu Shastra and I make blue prints, Elevation Drawings, Interior design drawings in both 2D and 3D. I already published books in the title “HOUSE PLANS as per Vastu Shastra”. My contact number – 9952029063.