My Mom is Awesome Ang Aking Nanay ay Kamangha-mangha (English Tagalog children's book)

Available at Select Retailers