კვანტური ჩახლართვა და კოლექტიური ქვეცნობიერი. სამყაროს ფიზიკა და მეტაფიზიკა. ახალი ინტერპრეტაციები

Available at Select Retailers

About the author

Mikhail Kantarija - მიხეილ კანტარია