200 வகையான சிறிய நில அளவுகளைக் கொண்ட வீட்டுத் திட்ட வரைபடங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி தமிழில். (200 Kinds of small Land Size House Plan Drawings As Per Vasthu Shastra in Tamil)

See more by A S SETHU PATHI

Available at Select Retailers

About the author

A S SETHU PATHI

My name Engineer AS SETHUPATHI from Anthiyur, Erode district, Tamilnadu, India. I studied BE Civil Engineering (2013) and M tech Structural Engineering (2015).My college name Hindustan University, Located in Chennai. Presently working in Construction Company at Bangalore, name KLSR urban properties private limited. I having 3 years of experience in the construction field. I learned Vastu Shastra by myself. I know to make House plans as per Vastu Shastra and I make blue prints, Elevation Drawings, Interior design drawings in both 2D and 3D. I already published books in the title “HOUSE PLANS as per Vastu Shastra”. My contact number – 9952029063.