שלג על הירח

See more by Gal Liran

Available at Select Retailers