From the Past

Available at Select Retailers

About the author

Azemina Dokaza Klobodanović

Azemina Dokaza Klobodanović rođena je 1953 godine u Zenici, u Bosni i Hercegovini. Piše prozu i poeziju. Autorica je knjiga "Iz Inata" i "Život je Dar" publikovanih putem nekoliko online izdavača u digitalnoj i printanoj formi, na bosanskom i engleskom jeziku. Sa svojim kratkim pričama i pjesmama učestvovala je na međunarodnim natjecanjima na kojima su  njena djela, bila među najboljim i publikovana u raznim međunarodnim zbirkama: ''Čarolija zimske noći'',  ''Povezani stihom'', ''Tajna pjesme'', ''Na krilima poezije'', ''Riječi u kamenu'', ''Gradovi od stihova'', ''Iza proznih vrata'', ''Stihoalhemija'',... Učestvovala je i na 7. Međunarodnom konkursu ''Sremskokarlovački pesnički brodovi 2021'' gdje je njena pjesma bila među odabranim i našla se u istoimenoj zbirci. Azemina se pridružila i poetama širom svijeta, i sa svojim pjesmama  učestvuje u projektu ''Golden Child Prize For Literature'' čiji je organizator humanitarna organizacija ''Everychild Lifeline Foundation'', a njene pjesme će biti publikovane i u višejezičnoj međunarodnoj  antologiji pjesama ''Rivers of love''...