Universet er intelligent. Sjelen eksisterer. Quantum mysteries, multiverse, quantum entanglement, synchronicity. Utover materialitet, for en åndelig visjon av kosmos.

See more by Ragner Hamsun

Available at Select Retailers

About the author

Ragner Hamsun