About the author

Stan Coviltir

<p>Autorul s-a n&#259;scut &#238;n vremea comunismului &#238;n Rom&#226;nia, &#238;ntr-un sat mic din regiunea Vrancea, unde a &#537;i urmat &#537;coala general&#259;. Dup&#259; absolvirea liceului, urmeaz&#259; cursurile Academiei Navale din Constanta, ora&#537; &#238;n care locuie&#537;te &#537;i ast&#259;zi.</p><p>I-a pl&#259;cut s&#259; citeasc&#259; mult, deseori furi&#537;&#226;ndu-se de privirile iscoditoare ale mamei, &#238;n &#238;ncercarea de a dezlega singur enigma existen&#539;ei unei lumi pe care nu o v&#259;zuse vreodat&#259;. C&#226;&#539;iva ani mai t&#226;rziu, visul de a cunoa&#537;te lumea liber&#259;, devine o realitate. Apoi, marea devine cea de-a doua so&#539;ie, ea fiind cea care i-a cristalizat firea romantic&#259;, sensibil&#259;, emo&#539;ional&#259; &#537;i sentimental&#259;, dar care l-a f&#259;cut s&#259; fie &#238;n acela&#537;i timp un om echilibrat,&#160; &#238;ncrez&#259;tor &#537;i st&#259;p&#226;n pe sine.</p><p>Undeva, &#238;ntr-un col&#539; al bibliotecii sale, c&#226;teva dintre manuscrise, parc&#259; cer&#537;esc s&#259; vad&#259; lumina tiparului.</p>