About the author

Romelia Lungu

<p>Am uitat de mine&#8230; Ce mult timp a trebuit s&#259; treac&#259;, p&#226;n&#259; s&#259; realizez c&#259; cea mai important&#259; persoan&#259; din via&#539;a mea, sunt EU!<br/>&#13; Am fost ocupat&#259; s&#259; fiu mereu prezent&#259; pentru al&#539;ii, mereu atent&#259; cu necesit&#259;&#539;ile celorlal&#539;i, dispus&#259; s&#259; dea totul &#537;i s&#259; nu refuze pe nimeni, cei ce m&#259; &#537;tiu pot confirma sau infirma cele scrise &#537;i cele ce vor urma&#8230;<br/>&#13; &#160;&#160;&#160;&#160; Am fost ocupat&#259; s&#259; le fac pe plac tuturor, s&#259; ajut &#537;i s&#259; mul&#539;umesc pe toat&#259; lumea. T&#226;rziu am observat c&#259; au fost prea pu&#539;ini care au &#238;ncercat s&#259; m&#259; mul&#539;umeasc&#259; &#537;i pe mine. Am fost ocupat&#259; s&#259; d&#259;ruiesc, s&#259; &#238;mpart tot ce am ca s&#259; nu primesc nimic &#238;n schimb. &#536;i mai mult de at&#226;t, c&#226;nd nu am mai avut de unde s&#259; dau, mi s-a repro&#537;at &#537;i am fost dat&#259; deoparte, aruncat&#259; &#238;n drum tocmai de cei c&#259;rora le-am d&#259;ruit totul&#8230;&#160;&#160;&#160;&#160; Am fost ocupat&#259; s&#259; fac bucurii unor oameni care nu au &#537;tiut s&#259; aprecieze. Am fost ocupat&#259; s&#259;-i &#238;nveselesc pe al&#539;ii, &#238;n timp ce sufletul meu pl&#226;ngea. Am fost ocupat&#259; s&#259; primesc critici &#537;i repro&#537;uri, pentru ce am f&#259;cut &#537;i ce n-am f&#259;cut, de parc&#259; eram obligat&#259; s&#259; fac sau s&#259; nu fac ceva, de parc&#259; al&#539;ii aveau dreptul s&#259; &#238;mi impun&#259; cum s&#259; &#238;mi tr&#259;iesc via&#539;a. Am fost ocupat&#259; s&#259; fiu judecat&#259; de unii care se cred etaloane de etic&#259; &#537;i moralitate.&#160;Am fost ocupat&#259; s&#259; &#238;ndur jigniri, lovituri pe la spate, tr&#259;d&#259;ri, crize &#537;i capricii, de la oameni lipsi&#539;i de umanitate &#537;i caracter. Am fost ocupat&#259; s&#259; a&#537;tept aprecieri din partea unor oameni incapabili s&#259; recunoasc&#259; merite. Am fost ocupat&#259; s&#259; suf&#259;r pentru cei care nu au meritat &#537;i s&#259; pl&#226;ng din cauza unora care &#537;i-au construit fericirea pe lacrimile mele.<br/>&#13; &#160;&#160;&#160;&#160; Am fost ocupat&#259; s&#259; m&#259; str&#259;duiesc s&#259; le arat celor incapabili s&#259; m&#259; cunoasc&#259;&#8230; cum sunt eu, cu adev&#259;rat.<br/>&#13; &#160;&#160;&#160;&#160;</p>